Categoriearchief: Nieuws

Nieuwsflits Oktober 2022

– Hartsave Leuken heeft een fantastische donatie ontvangen van de sponsorwinkel van mevrouw Philipsen. In totaal heeft zij met haar vrijwilligerswerk 660 euro opgehaald. Wij zijn hier heel dankbaar voor. Onze voorzitter nam de gift in ontvangst.

– In juni hebben we gecollecteerd im onze wijk, we zhebben een bedrag van 250 euro opgehaald. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen!

– Per 1 januari 2023 zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris. Wat houden de werkzaamheden in? Je verzorgt de communicatie voor de stichting in afstemming met de voorzitter en penningmeester. Denkt mee in het organiseren van activiteiten van HSL om geld te genereren. Notuleert de bijeenkomsten die ongeveer 10x per jaar plaatsvinden en verzorgt de mailing omtrent cursusaanbod 2x per jaar. Maandelijks vraag dit ongeveer 2 uur inspanning. Een leuke klus met twee aardige bestuursleden.

– Bestuurslid. Wij hebben ook nog ruimte voor een bestuurslid die onderdeel uitmaakt van een goed geoliede stichting. Iemand die wil bijdragen aan een goede sfeer en activiteiten voor de vereniging. Dit vraagt ongeveer 2 uur gemiddeld per maand van je tijd.

– De jaarlijkse herhalingslessen worden gepland. Binnenkort ontvang je de uitnodiging.

Herhalingslessen op locatie

Herhalingscursus reanimeren.
We hebben een herhalingscursus reanimeren op locatie gepland op dinsdag 19 oktober of maandag 25 oktober, tussen 20.00u en 22.00u. Je kunt inschrijven op een van deze twee data via de mail. Er kunnen 6 mensen deelnemen per avond. De locatie is nog niet vastgelegd. Dit bericht volgt later. Je ontvangt bericht waar de training plaatsvindt als je je opgegeven hebt en deel kunt nemen aan de herhalingscursus.

Wanneer kun je de herhalingscursus reanimeren volgen?
Voordat je de herhalingscursus kunt volgen heb je de eerste reanimatiecursus van 2 avonden gevolgd. Wil je up to date blijven voor de oproepen van Hartslag Nu, dan volg je ieder jaar een herhalingscursus. De herhalingscursus wordt ’s avonds gegeven en duurt ongeveer 2,5 uur. 

We zijn blij je weer te mogen ontvangen!

Inschrijfformulier Herhalingsles

  Uw naam (verplicht)

  Uw straat + huisnr (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Gewenste herhalingsdatum

  Donaties

  De digitale donaties uit onze wijk hebben ons bereikt, we hebben maar liefst 135 euro opgehaald. Hartelijk dank daarvoor! Het geld wordt gebruikt voor de nieuwe aanschaf van AED’s in onze wijk. Hartelijk dank voor het doneren!

  Hartsave Leuken behaald opnieuw ANBI status

  Onze ANBI status is opnieuw gerealiseerd. Bedrijven kunnen doneren en deze donatie bij de fiscus opgeven. Een mooie stap voorwaarts voor HSL met dank aan notaris Malherbe voor het aanpassen van de statuten voor de ANBI aanvraag en voor het realiseren van de eisen van de nieuwe wet WBTR. Daarmee zijn we ook organisatorisch en juridisch op orde.

  Nieuwe bestuurder

  Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid voor HSL. We zijn een enthousiaste praktische kleine club betrokken mensen die HSL een war hart toedraagt. Wil je meer weten, of een keer kennis maken met ons? Dan kom je even naar een vergadering of stuur even een bericht. De tijdsbesteding is ongeveer een uur á twee uur per week.

  Jaarverslag 2020 gepubliceerd

  Vanuit onze verantwoordelijkheid als stichting, volledig afhankelijk van giften, biedt Hartsave Leuken graag transparantie in de financiële situatie.

  Dit doen we door het jaarverslag, de balans en de winst- verliesrekening jaarlijks te publiceren.

  Bekijk de jaarverslagen van Hartsave Leuken hier.

  Maatregelen in verband met corona

  Het coronavirus kan overgebracht worden via de luchtwegen en het is belangrijk voorzichtig te zijn tijdens een reanimatie. Daarom zijn er tijdelijk nieuwe richtlijnen voor reanimaties.

  Tijdelijke richtlijnen voor reanimaties

  • Luister en voel niet of iemand nog ademhaalt, kijk alleen.
  • Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan!

  In de 112-meldkamer is een aangepast beleid om te achterhalen of een slachtoffer mogelijk COVID-19 positief is.

  Bij een slachtoffer zonder COVID-19 besmetting geldt:

  • Geef geen mond-op-mondbeademing.
  • Geef wel borstcompressies.
  • Sluit wel een AED aan. 

  Bij een slachtoffer met vermoeden van COVID-19 besmetting geldt:

  • Geef geen mond-op-mondbeademing.
  • Geef geen borstcompressies.
  • Sluit wel een AED aan.

  Ga niet naar een reanimatie als:

  Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
  Je behoort tot een hoogrisicogroep

  Ook belangrijk:

  • Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
  • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
  • Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
  • Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.
  • Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel altijd in beschermende kleding naar een reanimatie toe zal gaan. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

  Niet te vergeten: Je bent als burgerhulpverlener in deze bijzondere tijd niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie!

  Alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar

  Tijdelijk alarmeren we alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. We zien dat jongere mensen (onder de 50 jaar) minder kans op complicaties hebben als zij besmet zijn met het coronavirus. Bij mensen boven de 50 jaar is de kans groter dat de ziekte ernstiger verloopt. Heb je geen leeftijd in je HartslagNu-account ingevoerd? Dan word ook jij tijdelijk niet opgeroepen. Pas je leeftijd alsnog aan in je account.

  Meer weten? Bekijk ons liveblog over het coronavirus!

  We hopen op jouw begrip

  Wij begrijpen dat deze maatregelen een grote impact hebben en veel emoties oproepen. HartslagNu heeft deze maatregelen niet zomaar genomen. De maatregelen zijn genomen, omdat de zorgen groot zijn over de gezondheid van burgerhulpverleners en HartslagNu wil daarin haar verantwoordelijkheid nemen.

  Nieuwe oproepstraal

  Wellicht ben je bezorgd dat er nu iemand in je buurt niet gereanimeerd kan worden. Tot op heden merken we dat nog steeds voldoende burgerhulpverleners op meldingen reageren. Dit is ook een gevolg van het vergroten van de oproepstraal. De nieuwe straal zorgt ervoor dat we een betere inzetbaarheid van burgerhulpverleners hebben. Lees meer over de nieuwe oproepstraal.

  Wie hebben de maatregelen opgesteld?

  Bij het opstellen van de maatregelen is HartslagNu niet over een nacht ijs gegaan. Wij hebben de maatregelen opgesteld samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad, het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland. Het ministerie van VWS heeft ingestemd met dit advies.

  Wij waarderen jouw inzet zeer en we hopen dat je actief wilt blijven als burgerhulpverlener, want ook in de toekomst is jouw inzet hard nodig.

  Nog even dit…

  • Ga je naar een melding toe? Vergeet niet om de oproep te accepteren via de knop ‘accepteren’ in de app of door ‘Ja’ te sturen via sms. 
  • Ben je bij een melding geweest? Wil je dan onze vragenlijst invullen? Het helpt ons inzicht te geven in hoe je de reanimatie hebt ervaren. 

  Maatregelen tegen verspreiding Coronavirus

  In aansluiting op de landelijke maatregelen tegen het Coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van HartslagNu het volgende besloten:

  Er worden geen burgerhulpverleners meer gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend is dat het een quarantaine adres is. Burgerhulpverleners hebben namelijk geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich. Het bestuur van HartslagNu heeft dit besluit genomen na overleg met MMA’s.

  Een huis is in quarantaine, wat nu?
  De adressen van personen waarvan bekend is dat zij in quarantaine zijn, zijn bekend bij de meldkamers. Zodra er een reanimatiemelding is op zo’n adres, wordt deze melding geannuleerd door de meldkamercentralist en bekend gemaakt bij HartslagNu.

  Vermoed je dat er een besmetting/verspreiding van Covid-19 is naar aanleiding van een reanimatiemelding? Dan is het belangrijk om te zorgen dat dit zo snel mogelijk opgemerkt wordt en dat we ervoor zorgen dat het virus zich niet of nauwelijks kan verspreiden. Meld je vermoedens direct bij ons via info@hartslagnu.nl

  HartslagNu zal – in samenwerking met lokale partners – alert en proactief handelen door bij (overige) verdachte situaties gepaste maatregelen te nemen in overleg met de gealarmeerde burgerhulpverleners.

  Herhalingscursus in maart afgelast

  De herhaingscursus van 30 en 31 maart vervalt vanwege de maatregelen RIVM en het verhoogde risico op besmetting bij het oefenen. Wij plannen nieuwe cursussen zodra dat kan. We houden u op de hoogte.

  [AFGELAST] Herhalingslessen op 30 en 31 maart 2020

  Beste vrijwilligers,

  We hebben een herhalingscursus reanimeren gepland op 30 en 31 maart 2020 van 19.30 tot 22.00u. Locatie IKC Leuken. Je kunt inschrijven op een van deze twee data. Er kunnen 6 mensen deelnemen per avond.
  Wanneer kun je de herhalingscursus reanimeren volgen?

  Voordat je de herhalingscursus kunt volgen heb je de eerste reanimatiecursus van 2 avonden gevolgd. Wil je up to date blijven voor de oproepen van Hartslag Nu, dan volg je ieder jaar een herhalingscursus. De herhalingscursus wordt ’s avonds gegeven en duurt ongeveer 2,5 uur. 

  Vastelaovundjveerders BEDANKTJ

  Vastelaovundj een prachtig feest met een lach en een traan. Het is knauwel met
  af en toe een serieus thema. Zo ook dit jaar.
  Preens Henri I met zijn gevolg van de Zweeloeere hebben hun regeerperiode
  gebuikt om voor een goed doel in de wijk Leuken geld in te zamelen. Nu geen
  cadeaus maar een donatie voor Hartsave Leuken. Vele verenigingen, instellingen
  maar vooral de vastelaovundjveerder en wijkbewoners deden een duit in het
  bekende zakje. Op dinsdag 25 februari werd de opbrengst van deze actie door
  middel van een check aangeboden aan Hartsave Leuken. Hartverwarmend was
  de opbrengst. De penningmeester kon € 2900,- op het conto bijschrijven. Nieuwe
  trainingen en vervanging van de AED’s in de wijk kan door Hartsave Leuken
  worden ingevuld.
  Als blijk van waardering is aan Preens Henri 1 en zijn gevolg een AED opleiding
  aangeboden.
  Een oprechte dank je wel voor dit initiatief van de Preens Henri 1 en de
  Zweeloeere is dan ook op zijn plaats. Hulde voor dit bijzondere initiatief.