Bestuur en Ondersteuners

Bestuur:

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 leden:

Jack Thiessen, voorzitter

“Graag bied ik hulp aan de bewoners van onze wijk. Dat heb ik ook jarenlang als brandweerofficier gedaan. Mijn wens is dat Hartsave Leuken, samen met de wijkbewoners, een belangrijke bijdrage mag leveren aan de leefbaarheid in onze mooie wijk”.

Edwin Keersmaekers, penningmeester

“Toen er in onze wijk Leuken nog geen Hartsave was ben ik gevraagd om Hartsave Leuken mee op te zetten. Vanuit mijn achtergrond als vrijwilliger bij de rampenhulpverlening wilde ik de zorg rondom reanimatie in de wijk mee ontwikkelen”.

Jack Philipsen, secretaris

In mijn werkzame leven bij de politie heb ik ervaren dat snel en adequaat reageren in stressvolle situaties van levensbelang is. Dat geldt voor reanimatie ook. Ik wil met mijn ervaring een bijdrage leveren aan een veiligere leefomgeving in onze mooie wijk Leuken.  

Hanneke Wijninga

Hanneke Wijninga, bestuurslid

Enkele jaren geleden heb ik in mijn privé-situatie de inzet van Hartsave Leuken mogen ervaren. Omdat Hartsave écht het verschil tussen leven en dood kan maken, zet ik mij graag in voor Hartsave Leuken.

Ondersteuners:

Daarnaast kan Hartsave Leuken niet zonder deze belangrijke ondersteuners:

Ron Haex, opleider

Ron is gecertificeerd instructeur en verzorgt de reanimatiecursussen en herhalingslessen voor Hartsave Leuken. 

Joost Slaats

Joost Slaats (Slaats veiligheidstrainingen) voorziet Hartsave Leuken van de noodzakelijke les- en leermiddelen.

Astrid Quintus

Astrid adviseert ons vanuit haar deskundigheid als arts spoedeisende zorg.

Ron Fransen

Ron Fransen

Ron houdt de website up-to-date voor Hartsave Leuken.