Jaarverslag en Jaarplan

Vanuit onze verantwoordelijkheid als stichting, volledig afhankelijk van giften, biedt Hartsave Leuken graag transparantie in de financiële situatie.

Dit doen we door het jaarverslag, de balans en de winst- verliesrekening jaarlijks te publiceren.

Jaarverslag Hartsave Leuken

Jaarplan Hartsave Leuken

In 2017 heeft het bestuur van de Stichting een meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan is het jaarplan 2024 opgesteld.