Informatie

Indien je je hard wil maken voor je wijk en een bijdrage wil leveren aan het redden van mensenlevens in je eigen buurt dan kunnen we je hulp goed gebruiken.

Initiatiefnemer Leon Triepels

Al jaren was Leon actief in heel Limburg vanuit het project Hart voor Limburg. Leon wilde die expertise en ervaring die hij heeft opgedaan inzetten voor zijn eigen wijk: Leuken.
Inmiddels zet een gedreven bestuur dat in 2017 een aangepaste samenstelling kreeg, voort wat Leon destijds op heeft gestart.

Hoe werkt Hartsave Leuken?

Op de Meldkamer Ambulancezorg komt via 112 een melding binnen, waarbij de meldkamercentralist(e) de diagnose ‘circulatiestilstand’ stelt. Nadat er twee ambulances ter plaatse zijn gestuurd, wordt direct het alarmeringssysteem voor ingeschreven hulpverleners van HartslagNu geactiveerd. Dit systeem, bestaande uit een database met hulpverleners en AED’s, zoekt automatisch in een straal van 1000 meter rondom het adres van het slachtoffer naar aangemelde hulpverleners en AED’s.
Wanneer het systeem vrijwilligers en AED’s (op dit moment zijn er twee in onze wijk,maar hier komt binnenkort verandering in) heeft gevonden, worden er twee verschillende sms-berichten met daarin instructies verstuurd naar de beschikbare hulpverleners. Eén groep krijgt bericht om direct naar het adres van het slachtoffer te gaan en te beginnen met reanimeren. De andere groep krijgt bericht om eerst een AED op te halen en zich vervolgens ook naar het adres van het slachtoffer te gaan om daar te starten met hulpverlening. Zo kun jij als Hartsave vrijwilliger het verschil maken.

Waarom Hartsave?

Jaarlijks krijgt 1 op de 1000 inwoners in Nederland een circulatiestilstand, of een hartstilstand. In een gebied als Limburg met meer dan 1,1 miljoen inwoners, zijn dat meer dan 1100 slachtoffers per jaar. De meeste mensen overkomt het thuis, in de vertrouwde woonomgeving. Op zulke kritieke momenten is het van levensbelang dat er hulp nabij is. In jouw beroepenveld is het hoogstwaarschijnlijk dat je kunt reanimeren en een Automatische Externe Defibrillator (afgekort AED) kunt bedienen. Deze hulp heb jij dus te bieden en dat kan ook in jouw eigen wijk!

Iedere seconde telt

Bij een acute circulatiestilstand is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk gestart wordt met reanimatie, zo nodig met gebruik van een AED. Een vroegtijdige alarmering via 112 en aanwezigheid van hulpverleners die kunnen reanimeren en een aanwezige AED kunnen bedienen, kunnen het verschil maken tussen leven en dood. Hoe eerder er met reanimatie gestart wordt, hoe groter de overlevingskans.
Wanneer er binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en zo nodig een stroomstoot wordt toegediend met een AED, stijgt de overlevingskans van het slachtoffer naar 30 tot 40 procent. Elke minuut langer doet deze kans afnemen met 5 tot 10 procent per minuut. Ambulances hebben een defibrillator bij zich, maar kunnen in de praktijk meestal niet sneller dan 8 tot 10 minuten na de melding ter plaatse zijn. Er gaat dus veel kostbare tijd verloren. Om deze reden is Hartsave Leuken op zoek naar vrijwillige hulpverleners die als eerste ter plaatse kunnen zijn en hulp kunnen bieden. Dit alles samen vormt een Reanimatie Oproep Netwerk. Mede door inzet van zo´n netwerk zijn in Limburg inmiddels vele tientallen levens gered.

Kijk ook eens op www.hartslagnu.nl.

Giften aan Hartsave Leuken

Hartsave Leuken heeft een ANBI erkenning. Hierdoor zijn giften aan Hartsave Leuken onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. lees meer…

Hartsave Leuken sponsoren

Hartsave Leuken is afhankelijk van sponsoren. Wil je dit project steunen? Klik op deze link: Sponsor worden?

Hartsave Leuken wordt mede mogelijk gemaakt door:

ICT & Internet Solutions

ICT & Internet Solutions

Scouting St. Job Leuken

Scouting St. Job Leuken

Peter Stultiens opleidingen

Peter Stultiens opleidingen

TC Weert Oost

TC Weert Oost

Geef een reactie