Informatie

Wil jij een bijdrage leveren aan het redden van mensenlevens in je eigen buurt dan kunnen we je hulp goed gebruiken.

Initiatiefnemer Leon Triepels

Al jaren was Leon actief in heel Limburg vanuit het project Hart voor Limburg. Leon wilde die expertise en ervaring die hij heeft opgedaan inzetten voor zijn eigen wijk: Leuken
Hij is na zijn verhuizing gestopt.

Inmiddels is een nieuw bestuur vanaf 2017 actief. Wij stellen ons even aan u voor:

 “De belangrijkste reden dat ik in het bestuur ben gestapt is hulp bieden aan de bewoners in de wijk. Dat heb ik ook jarenlang als brandweerofficier gedaan. Mijn wens is dat Hartsave Leuken, samen met de wijkbewoners, nog jarenlang een belangrijke bijdrage mag leveren aan de leefbaarheid in onze mooie wijk”. – Jack Thiessen voorzitter. 

 “Ik lever graag een actieve bijdrage aan het welzijn van de inwoners van Leuken en heb dat gevonden bij Hartsave Leuken. De verbinding met andere groepen in de wijk die elkaar versterken hoop ik zo ook te ondersteunen.  Ervaring als BHV en werkzaam als verpleegkundig specialist ggz”. – Roos Stals  secretaris.

“Toen er op Leuken nog geen Hartsave Leuken was ben ik gevraagd om Hartsave Leuken mee op te zetten. Vanuit mijn achtergrond onder andere als vrijwilliger bij de rampenhulpverlening wilde ik de zorg rondom reanimatie in de wijk mee ontwikkelen. Dit is de oprichting van het huidige Hartsave Leuken. – Edwin Keersmaekers penningmeester.

“ Ik ben Ron Haex en woon sinds 2004 in Leuken. 10 jaar heb ik in het bestuur gezeten van buurtvereniging Het Leukerhof/de Beemd. Sinds start van het aanleggen van de crossbaan op het Luuëkerpârk ben ik hier vrijwilliger. Daarnaast help ik mee met het jaarlijkse Wijkfeest in Leuken. Dit betekent dat ik hou van aanpakken en doen!  Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een hartveilig Leuken. – Ron Haex opleidingen

Wij zijn erg blij met de bijdragen van Randy Keijers, die de website, twitter en Facebook verzorgt. Astrid Quintus adviseert ons vanuit haar deskundigheid als arts spoedeisende zorg. Last but not least Joost Slaats die ons voorziet van les- en leermiddelen.

Hoe werkt Hartsave Leuken?

Op de Meldkamer Ambulancezorg komt via 112 een melding binnen, waarbij de meldkamercentralist(e) de diagnose ‘circulatiestilstand’ stelt. Nadat er twee ambulances ter plaatse zijn gestuurd, wordt direct het alarmeringssysteem voor ingeschreven hulpverleners van HartslagNu geactiveerd. Dit systeem, bestaande uit een database met hulpverleners en AED’s, zoekt automatisch in een straal van 1000 meter rondom het adres van het slachtoffer naar aangemelde hulpverleners en AED’s.
Wanneer het systeem vrijwilligers en AED’s (op dit moment zijn er twee in onze wijk,maar hier komt binnenkort verandering in) heeft gevonden, worden er twee verschillende sms-berichten met daarin instructies verstuurd naar de beschikbare hulpverleners. Eén groep krijgt bericht om direct naar het adres van het slachtoffer te gaan en te beginnen met reanimeren. De andere groep krijgt bericht om eerst een AED op te halen en zich vervolgens ook naar het adres van het slachtoffer te gaan om daar te starten met hulpverlening. Zo kun jij als Hartsave vrijwilliger het verschil maken.

Waarom Hartsave?

Jaarlijks krijgt 1 op de 1000 inwoners in Nederland een circulatiestilstand, of een hartstilstand. In een gebied als Limburg met meer dan 1,1 miljoen inwoners, zijn dat meer dan 1100 slachtoffers per jaar. De meeste mensen overkomt het thuis, in de vertrouwde woonomgeving. Op zulke kritieke momenten is het van levensbelang dat er hulp nabij is. In jouw beroepenveld is het hoogstwaarschijnlijk dat je kunt reanimeren en een Automatische Externe Defibrillator (afgekort AED) kunt bedienen. Deze hulp heb jij dus te bieden en dat kan ook in jouw eigen wijk!

Iedere seconde telt

Bij een acute circulatiestilstand is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk gestart wordt met reanimatie, zo nodig met gebruik van een AED. Een vroegtijdige alarmering via 112 en aanwezigheid van hulpverleners die kunnen reanimeren en een aanwezige AED kunnen bedienen, kunnen het verschil maken tussen leven en dood. Hoe eerder er met reanimatie gestart wordt, hoe groter de overlevingskans.
Wanneer er binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en zo nodig een stroomstoot wordt toegediend met een AED, stijgt de overlevingskans van het slachtoffer naar 30 tot 40 procent. Elke minuut langer doet deze kans afnemen met 5 tot 10 procent per minuut. Ambulances hebben een defibrillator bij zich, maar kunnen in de praktijk meestal niet sneller dan 8 tot 10 minuten na de melding ter plaatse zijn. Er gaat dus veel kostbare tijd verloren. Om deze reden is Hartsave Leuken op zoek naar vrijwillige hulpverleners die als eerste ter plaatse kunnen zijn en hulp kunnen bieden. Dit alles samen vormt een Reanimatie Oproep Netwerk. Mede door inzet van zo´n netwerk zijn in Limburg inmiddels vele tientallen levens gered.

Kijk ook eens op www.hartslagnu.nl.

Jaarverslagen

Vanuit onze verantwoordelijkheid als stichting, volledig afhankelijk van giften, biedt Hartsave Leuken graag transparantie in de financiële situatie.

Dit doen we door het jaarverslag, de balans en de winst- verliesrekening jaarlijks te publiceren.

Bekijk de jaarverslagen van Hartsave Leuken hier.

Hartsave Leuken sponsoren

Hartsave Leuken is afhankelijk van sponsoren. Wil je dit project steunen? Klik op deze link: Sponsor worden?

Hartsave Leuken wordt mede mogelijk gemaakt door:

Scouting St. Job Leuken
Scouting St. Job Leuken
Sponsorwinkel
Sponsorwinkel
Slaats Veiligheidstrainingen
Slaats Veiligheidstrainingen
ICT & Internet Solutions

Geef een reactie