3 nieuwe geslaagden en vernieuwde website!

In de afgelopen maanden werd er door Hartsave Leuken weer hard gewerkt aan een veiliger leefklimaat op Leuken. Zo werd de website ge-update door Ron Fransen en werden er door Ron Haex weer opleidingen verzorgd. Na twee avonden van intensief leren en trainen konden weer drie nieuwe vrijwilligers het diploma in ontvangst nemen. Namens het bestuur proficiat!

Omdat er ieder jaar vanwege persoonlijke omstandigheden vrijwilligers afhaken, moeten we ook blijven werven en opleiden. Zou ook jij een bijdrage willen leveren aan een Hartsave Leuken, dan nodigen wij jou van harte uit om je aan te melden voor de opleiding die we ieder voorjaar verzorgen

Het bestuur bedankt tevens opleider Ron Haex en het IKC Leuken voor het beschikbaar stellen van de ruimte en Joost Slaats voor het beschikbaar stellen van noodzakelijke materialen.