Auteursarchief: Ron Fransen

Geslaagde collecte..!

Hartsave Leuken is afhankelijk van giften en collecten om ervoor te kunnen zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn opgeleid om te kunnen reanimeren en om de AED’s operationeel te houden.

Afgelopen week hebben vrijwilligers van de stichting Hartsave Leuken gecollecteerd op de Vlaaipunt. We bedanken de bewoners voor hun bijdrage, die voorlopig ca.€150 cash bedraagt. Daarnaast komen er via de QR-code nog bijdragen binnen. Hebt u de collecte gemist, dan kunt u hiernaast de QR-code vinden voor uw donatie.

Alle bewoners die het ons zo mogelijk maken om het netwerk operationeel te houden, danken wij van harte.

Volgend jaar komen we in een andere deel van de wijk langs de deuren.

Extra reanimatiecursus! Nu inschrijven!

Extra reanimatiecursus in juni 2024!

Ron Haex tijdens Rommelroute 2024

Tijdens de Rommelroute van 26 mei j.l. hebben diverse mensen nader kennisgemaakt met Hartsave Leuken. Dat heeft erin geresulteerd dat zich drie nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld. Op maandag 17 en 24 juni gaan we hen opleiden. Maar er is nog plaats voor meer vrijwilligers die onze wijk een warm hart toedragen. Na aanmelding krijg je meer informatie over de locatie en tijdstippen. 

Inzet van first responders bij een reanimatie

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) heeft samen met HartslagNu en Ambulancezorg Nederland (AZN) een nieuw Kwaliteitskader voor first responders in de reanimatiezorg opgesteld. Er zijn steeds vaker meerdere first responders betrokken bij een reanimatie, daarom is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over onder meer de samenwerking bij het slachtoffer. Het animatiefilmpje zet kort en duidelijk uiteen wat de afspraken zijn. 

3 nieuwe geslaagden en vernieuwde website!

In de afgelopen maanden werd er door Hartsave Leuken weer hard gewerkt aan een veiliger leefklimaat op Leuken. Zo werd de website ge-update door Ron Fransen en werden er door Ron Haex weer opleidingen verzorgd. Na twee avonden van intensief leren en trainen konden weer drie nieuwe vrijwilligers het diploma in ontvangst nemen. Namens het bestuur proficiat!

Omdat er ieder jaar vanwege persoonlijke omstandigheden vrijwilligers afhaken, moeten we ook blijven werven en opleiden. Zou ook jij een bijdrage willen leveren aan een Hartsave Leuken, dan nodigen wij jou van harte uit om je aan te melden voor de opleiding die we ieder voorjaar verzorgen

Het bestuur bedankt tevens opleider Ron Haex en het IKC Leuken voor het beschikbaar stellen van de ruimte en Joost Slaats voor het beschikbaar stellen van noodzakelijke materialen. 

Hartsave aanwezig op Rommelroute 26 mei

Op zondag 26 mei 2024 organiseert Wijkraad Leuken een rommelroute in onze wijk Leuken van 10 – 15u. Hartsave Leuken is ook aanwezig op dit evenement. Kom je ons tegen? Dan kan je al je vragen kwijt over onze activiteiten en over de reanimatiecursussen die wij organiseren. Je kan je aanmelden voor deze (gratis) cursus. En ons harde werk financieel steunen met een bijdrage. 

Meer informatie over de rommelroute vind je hier