Categoriearchief: Uncategorized

Collecte HSL op 11 juni

Op 11 juni collecteert Hartsave Leuken tussen 19.00 en 20.30 in de wijk Leuken.

Waarom?
Iedere seconde telt bij een hartaanval. Wij willen in onze wijk een bijdrage leveren de mogelijkheid dat eenn snelle reanimatie ingezet wordt. Daarom zetten wij ons belangenloos in om een netwerk burgerhulpverleners op te leiden in onze wijk en AEDs op strategische punten op te hangen.

Wat doen we met het geld?
We bekostigen met de opbrengsten de opleidingen van voor onze buurtgenoten en onderhouden en vernieuwen de AED’s in onze wijk.

Alvast bedankt voor je bijdrage
Bestuur Hartsave Leuken

Nieuwe cursus in 2019

Interesse om deel te nemen aan een reanimatie cursus? Dat kan in onze wijk. Wij organiseren een cursus voor buurtgenoten die nog nooit een reanimatieopleiding hebben gevolgd. De opleiding wordt op twee avonden gegeven op 28 maart en 4 april. Locatie en tijdstip volgen na aanmelding. 

Uw naam (verplicht)

Uw straat + huisnr (verplicht)

Uw email (verplicht)

Gewenste cursusdata

Plannen 2019

Er wordt een basiscursus, voor nieuwe vrijwilligers en twee herhalingscursussen, in het voor- en najaar, georganiseerd.

Communicatie vindt plaats via de website Facebook, mail en de wijkflits. Aandachtspunten zijn beschikbaarheid AED, oproepen van de vrijwilligers en aanwezig zijn op het jaarlijkse wijkfeest.

Het huidige bestuur bestaat uit vier leden. Om de continuïteit te borgen is uitbreiding naar vijf leden wenselijk. Op deze manier  is de stichting minder kwetsbaar.

Om over voldoende middelen te beschikken worden de volgende acties opgestart;

  • aanmelden bij Rabobank Samenfonds
  • donateursactie
  • subsidie aanvragen bij fonds 0495
  • subsidie aanvragen bij Jo Bergmans Stichting
  • aanmelden bij NL Doet
  • collecteren in voorjaar 2019

Jaarverslag 2018

Hartsave Leuken heeft in 2018 stappen gezet om over voldoende middelen te beschikken. Zo is een donatie ontvangen van de Sponsorwinkel en van het Rabo dichterbij fonds. Er is ook een opzet gemaakt voor een donateursactie. De voorbereidingen zijn getroffen om bij enkele fondsen subsidies aan te vragen zoals bij NL Doet en gemeente Weert. Op de website vindt u het financieel verslag van de stichting.

In de wijk hangen AED’s om een snelle hulpverlening te realiseren. De AED op het St. Job plein is toegezegd maar is nog niet geplaatst. Ook is er overleg geweest met Intratuin. Echter de aanwezige AED is alleen voor intern gebruik.

Dit jaar is twee maal een beroep op gedaan. Helaas heeft de reanimatie niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Communicatie vindt veelal plaats via de digitale weg. Onze website en Facebook pagina zijn actueel. Ook leveren we af en toe materiaal aan voor het wijkblad. Er is overleg geweest met de wijkraad hoe we elkaar kunnen versterken. Om fysiek zichtbaar te zijn in de wijk hebben we ons dit jaar ons ook gepresenteerd op het wijkfeest. Jammer dat de weergoden niet mee werkten. De reacties waren overwegend positief.

De invulling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG) werd uitgewerkt voor de stichting. De vrijwilligers hebben hier positief op gereageerd. Ons privacy beleid staat ook op de website.

In december werd een herhalingscursus gerealiseerd.

Succesvolle herhalingsles december 2018

Joost Slaats en Ron Haex verzorgden voor zeven vrijwilligers uit Leuken een
herhalingsles. We konden gebruik maken van het Scoutinggebouw. Waarvoor onze
hartelijke dank! Na een kort welkomstwoord van de voorzitter werd gestart met
oefenen. Het eerste deel werd stilgestaan bij de praktijk en daarna de techniek van
reanimeren en beademen. Een inspirerende en leerzame avond volgens de cursisten.

Rabobank Clubkas actie

Rabobank Clubkas actie 2018

Onze stichting Hartsave Leuken doet dit jaar weer mee met Rabobank Samen Sterker!
Als lid van Rabobank Weerterland en Cranendonck mag je tijdens Rabobank Samen Sterker stemmen op verenigingen en stichtingen.
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 8 mei tot en met woensdag 23 mei kunnen zij hun stem uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.
Jouw stem is geld waard! Steun ons door 2 stemmen uit te brengen op
Stichting Hartsave Leuken
Wat kunnen clubleden verder doen om ons te steunen?
Als clublid kun je in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank Weerterland en Cranendonck en vragen of zij op onze vereniging willen stemmen. Dit kun je o.a. doen door dit bericht via de jouw ter beschikking staande social media.
Let op: alleen leden van Rabobank Weerterland en Cranendonck mogen stemmen. Als je klant bent, bent je niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank en ouder dan 18 jaar? Dan kan hij/zij alsnog lid worden. Voor dit jaar is het helaas te laat maar volgend jaar kan hij/zij dan wel zijn stemmen uitbrengen op onze vereniging en stichting. Het Rabobank-lidmaatschap kan aangevraagd worden via de website www.rabobank.nl/weert.
Alvast dank voor jouw stemmen.

Data herhalingslessen december 2017

Op donderdag 7 december en woensdag 13 december zijn er weer herhalingslessen!
Iedere Hartsave Leuken vrijwilliger wordt in de gelegenheid gesteld jaarlijks een herhalingsles te volgen.
Via onderstaand formulier kunnen onze Hartsave Leuken vrijwilligers zich aanmelden.
Nog geen vrijwilliger maar wel interesse? Kijk dan hier.

Graag tot ziens!

Aanmeldformulier herhalingsles

Uw naam (verplicht)

Uw straat + huisnr (verplicht)

Uw email (verplicht)

Gewenste herhalingsdatum

Trainingen worden gepland

29Vrijwilligers die eerder hebben deelgenomen aan reanimatie trainingen bij Hartsave Leuken ontvangen binnenkort een bericht met de vraag of zij deel willen nemen aan de trainingen. Over de wijze van aanmelden voor de nieuwe trainingen en de trainingsdata volgt later meer informatie. Deze worden bij IKC Leuken gehouden.29