Categoriearchief: Uncategorized

Bedankt allemaal!

Dit jaar hebben we helaas geen cursussen kunnen aanbieden vanwege corona, we hopen dat we volgend jaar weer kunnen starten. Dank voor je betrokkenheid bij HSL!

AED
We zijn op zoek naar een goede locatie voor het ophangen van een AED op Vrouwenhof. Dus heb je ruimte en wil je in jouw wijk een goed bereik van de AED spreiding ondersteunen dan horen we dat graag. Laat maar weten of we een AED aan je woning mogen bevestigen!

Reanimaties weer volgens covid-19 richtlijn en nieuw nummer HartslagNu

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is besloten om de richtlijnen voor reanimatie weer aan te scherpen. Bij elke reanimatie is weer het advies om de covid-19 richtlijn te volgen.

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten.

Covid-19 richtlijn

Reanimeren volgens de covid-19 richtlijn betekent:

 • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
 • Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
 • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Lees meer over de covid-19 richtlijn

Het telefoonnummer waarmee wij je alarmeren gaat per 13 oktober veranderen! Het nummer 06 42500512 komt hiermee te vervallen. 

Nieuw nummer: 097 00515 9109

Let op: het nieuwe nummer heeft 12 cijfers in plaats van 10!

Wat kan ik doen?  
Sla het nieuwe nummer op als contact in je telefoon. Geef dit contact een andere ringtone, zodat je het snel herkent als wij je alarmeren per sms.

Wist je dat je ook kunt instellen dat het geluid van een sms door de stille modus en niet-storen status van je telefoon heen gaat?  Lees hoe je dit instelt > 

Waarom deze verandering?  
De overheid heeft bepaald dat 06-nummers niet meer gebruikt mogen worden voor elektronische communicatiediensten. Omdat de alarmering van HartslagNu automatisch gaat via een machine en zogenaamde ‘machine to humane’ communicatie is, moeten wij ons 06-nummer aanpassen naar een 097-nummer.

Deze 097-nummers zijn ingevoerd om ook in de toekomst nog genoeg 06-nummers over te houden voor reguliere mobiele telefonie.

Donatie Sponsorwinkel HSL

Op zaterdag 26 september ontving Hartsave Leuken een donatie van € 795,00 van Margo Philipsen, werkzaam als vrijwilliger bij de Sponsorwinkel in Weert. Wij zijn natuurlijk erg blij met deze donatie!  

Mede hierdoor kunnen wij de AED’s vernieuwen en onderhouden in onze wijk en trainingen organiseren.

De Sponsorwinkel is geopend van donderdag tot en met zaterdag. Bezoeken kun je op afspraak regelen.

Nieuwe cursussen en herhalingsavonden

Nieuwe cursus: Mensen die nog nooit een reanimatiecursus gevolgd hebben, door omstandigheden een avond gevolgd hebben, of enkele jaren geleden een cursus gevolgd hebben, volgen een tweedaagse cursus. Deze is gepland op:  dinsdag 19  en dinsdag 26 november van 19.30 tot 21.30 IKC Leuken.  Afhankelijk van het aantal deelnemers kun je meedoen. (Er kunnen 6 mensen deelnemen). Inschrijven kan hier.

Herhalingsavonden: Mensen die de reanimatiecursus gevolgd hebben komen in aanmerking voor deze cursus. Het betreft een avond. Deze is gepland op: dinsdag 12 – en maandag 18 november 2019 tussen 20.00u en 22.00u IKC Leuken. Je kunt je voor een van de tweede avonden inschrijven. Er geldt ook hier 6 mensen per cursusavond. Inschrijven kan hier.

Donatie Sponsorwinkel

Donatie Sponsorwinkel

Hartsave Leuken ontving een uitnodiging om op 5 oktober een cheque in ontvangst te nemen bij de Sponsorwinkel in Weert. Margot Philipsen heeft haar opbrengsten van het vrijwilligerswerk aan ons gedoneerd. Een fantastisch bedrag van € 1.080,00! Wij zijn dankbaar voor dit grote gebaar. Het geld wordt gebruikt om AEDs te vervangen.

Collecte HSL op 11 juni

Op 11 juni collecteert Hartsave Leuken tussen 19.00 en 20.30 in de wijk Leuken.

Waarom?
Iedere seconde telt bij een hartaanval. Wij willen in onze wijk een bijdrage leveren de mogelijkheid dat eenn snelle reanimatie ingezet wordt. Daarom zetten wij ons belangenloos in om een netwerk burgerhulpverleners op te leiden in onze wijk en AEDs op strategische punten op te hangen.

Wat doen we met het geld?
We bekostigen met de opbrengsten de opleidingen van voor onze buurtgenoten en onderhouden en vernieuwen de AED’s in onze wijk.

Alvast bedankt voor je bijdrage
Bestuur Hartsave Leuken

Nieuwe cursus in 2019

Interesse om deel te nemen aan een reanimatie cursus? Dat kan in onze wijk. Wij organiseren een cursus voor buurtgenoten die nog nooit een reanimatieopleiding hebben gevolgd. De opleiding wordt op twee avonden gegeven op 28 maart en 4 april. Locatie en tijdstip volgen na aanmelding. 

  Uw naam (verplicht)

  Uw straat + huisnr (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Gewenste cursusdata

  Plannen 2019

  Er wordt een basiscursus, voor nieuwe vrijwilligers en twee herhalingscursussen, in het voor- en najaar, georganiseerd.

  Communicatie vindt plaats via de website Facebook, mail en de wijkflits. Aandachtspunten zijn beschikbaarheid AED, oproepen van de vrijwilligers en aanwezig zijn op het jaarlijkse wijkfeest.

  Het huidige bestuur bestaat uit vier leden. Om de continuïteit te borgen is uitbreiding naar vijf leden wenselijk. Op deze manier  is de stichting minder kwetsbaar.

  Om over voldoende middelen te beschikken worden de volgende acties opgestart;

  • aanmelden bij Rabobank Samenfonds
  • donateursactie
  • subsidie aanvragen bij fonds 0495
  • subsidie aanvragen bij Jo Bergmans Stichting
  • aanmelden bij NL Doet
  • collecteren in voorjaar 2019

  Jaarverslag 2018

  Hartsave Leuken heeft in 2018 stappen gezet om over voldoende middelen te beschikken. Zo is een donatie ontvangen van de Sponsorwinkel en van het Rabo dichterbij fonds. Er is ook een opzet gemaakt voor een donateursactie. De voorbereidingen zijn getroffen om bij enkele fondsen subsidies aan te vragen zoals bij NL Doet en gemeente Weert. Op de website vindt u het financieel verslag van de stichting.

  In de wijk hangen AED’s om een snelle hulpverlening te realiseren. De AED op het St. Job plein is toegezegd maar is nog niet geplaatst. Ook is er overleg geweest met Intratuin. Echter de aanwezige AED is alleen voor intern gebruik.

  Dit jaar is twee maal een beroep op gedaan. Helaas heeft de reanimatie niet het gewenste resultaat opgeleverd.

  Communicatie vindt veelal plaats via de digitale weg. Onze website en Facebook pagina zijn actueel. Ook leveren we af en toe materiaal aan voor het wijkblad. Er is overleg geweest met de wijkraad hoe we elkaar kunnen versterken. Om fysiek zichtbaar te zijn in de wijk hebben we ons dit jaar ons ook gepresenteerd op het wijkfeest. Jammer dat de weergoden niet mee werkten. De reacties waren overwegend positief.

  De invulling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG) werd uitgewerkt voor de stichting. De vrijwilligers hebben hier positief op gereageerd. Ons privacy beleid staat ook op de website.

  In december werd een herhalingscursus gerealiseerd.