Auteursarchief: Randy Keyers

Jaarverslag 2020 gepubliceerd

Vanuit onze verantwoordelijkheid als stichting, volledig afhankelijk van giften, biedt Hartsave Leuken graag transparantie in de financiële situatie.

Dit doen we door het jaarverslag, de balans en de winst- verliesrekening jaarlijks te publiceren.

Bekijk de jaarverslagen van Hartsave Leuken hier.

Bedankt allemaal!

Dit jaar hebben we helaas geen cursussen kunnen aanbieden vanwege corona, we hopen dat we volgend jaar weer kunnen starten. Dank voor je betrokkenheid bij HSL!

AED
We zijn op zoek naar een goede locatie voor het ophangen van een AED op Vrouwenhof. Dus heb je ruimte en wil je in jouw wijk een goed bereik van de AED spreiding ondersteunen dan horen we dat graag. Laat maar weten of we een AED aan je woning mogen bevestigen!

Reanimaties weer volgens covid-19 richtlijn en nieuw nummer HartslagNu

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is besloten om de richtlijnen voor reanimatie weer aan te scherpen. Bij elke reanimatie is weer het advies om de covid-19 richtlijn te volgen.

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten.

Covid-19 richtlijn

Reanimeren volgens de covid-19 richtlijn betekent:

 • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
 • Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
 • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Lees meer over de covid-19 richtlijn

Het telefoonnummer waarmee wij je alarmeren gaat per 13 oktober veranderen! Het nummer 06 42500512 komt hiermee te vervallen. 

Nieuw nummer: 097 00515 9109

Let op: het nieuwe nummer heeft 12 cijfers in plaats van 10!

Wat kan ik doen?  
Sla het nieuwe nummer op als contact in je telefoon. Geef dit contact een andere ringtone, zodat je het snel herkent als wij je alarmeren per sms.

Wist je dat je ook kunt instellen dat het geluid van een sms door de stille modus en niet-storen status van je telefoon heen gaat?  Lees hoe je dit instelt > 

Waarom deze verandering?  
De overheid heeft bepaald dat 06-nummers niet meer gebruikt mogen worden voor elektronische communicatiediensten. Omdat de alarmering van HartslagNu automatisch gaat via een machine en zogenaamde ‘machine to humane’ communicatie is, moeten wij ons 06-nummer aanpassen naar een 097-nummer.

Deze 097-nummers zijn ingevoerd om ook in de toekomst nog genoeg 06-nummers over te houden voor reguliere mobiele telefonie.

Donatie Sponsorwinkel HSL

Op zaterdag 26 september ontving Hartsave Leuken een donatie van € 795,00 van Margo Philipsen, werkzaam als vrijwilliger bij de Sponsorwinkel in Weert. Wij zijn natuurlijk erg blij met deze donatie!  

Mede hierdoor kunnen wij de AED’s vernieuwen en onderhouden in onze wijk en trainingen organiseren.

De Sponsorwinkel is geopend van donderdag tot en met zaterdag. Bezoeken kun je op afspraak regelen.

Maatregelen in verband met corona

Het coronavirus kan overgebracht worden via de luchtwegen en het is belangrijk voorzichtig te zijn tijdens een reanimatie. Daarom zijn er tijdelijk nieuwe richtlijnen voor reanimaties.

Tijdelijke richtlijnen voor reanimaties

 • Luister en voel niet of iemand nog ademhaalt, kijk alleen.
 • Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan!

In de 112-meldkamer is een aangepast beleid om te achterhalen of een slachtoffer mogelijk COVID-19 positief is.

Bij een slachtoffer zonder COVID-19 besmetting geldt:

 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan. 

Bij een slachtoffer met vermoeden van COVID-19 besmetting geldt:

 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef geen borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

Ga niet naar een reanimatie als:

Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
Je behoort tot een hoogrisicogroep

Ook belangrijk:

 • Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
 • Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
 • Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.
 • Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel altijd in beschermende kleding naar een reanimatie toe zal gaan. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

Niet te vergeten: Je bent als burgerhulpverlener in deze bijzondere tijd niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie!

Alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar

Tijdelijk alarmeren we alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. We zien dat jongere mensen (onder de 50 jaar) minder kans op complicaties hebben als zij besmet zijn met het coronavirus. Bij mensen boven de 50 jaar is de kans groter dat de ziekte ernstiger verloopt. Heb je geen leeftijd in je HartslagNu-account ingevoerd? Dan word ook jij tijdelijk niet opgeroepen. Pas je leeftijd alsnog aan in je account.

Meer weten? Bekijk ons liveblog over het coronavirus!

We hopen op jouw begrip

Wij begrijpen dat deze maatregelen een grote impact hebben en veel emoties oproepen. HartslagNu heeft deze maatregelen niet zomaar genomen. De maatregelen zijn genomen, omdat de zorgen groot zijn over de gezondheid van burgerhulpverleners en HartslagNu wil daarin haar verantwoordelijkheid nemen.

Nieuwe oproepstraal

Wellicht ben je bezorgd dat er nu iemand in je buurt niet gereanimeerd kan worden. Tot op heden merken we dat nog steeds voldoende burgerhulpverleners op meldingen reageren. Dit is ook een gevolg van het vergroten van de oproepstraal. De nieuwe straal zorgt ervoor dat we een betere inzetbaarheid van burgerhulpverleners hebben. Lees meer over de nieuwe oproepstraal.

Wie hebben de maatregelen opgesteld?

Bij het opstellen van de maatregelen is HartslagNu niet over een nacht ijs gegaan. Wij hebben de maatregelen opgesteld samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad, het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland. Het ministerie van VWS heeft ingestemd met dit advies.

Wij waarderen jouw inzet zeer en we hopen dat je actief wilt blijven als burgerhulpverlener, want ook in de toekomst is jouw inzet hard nodig.

Nog even dit…

 • Ga je naar een melding toe? Vergeet niet om de oproep te accepteren via de knop ‘accepteren’ in de app of door ‘Ja’ te sturen via sms. 
 • Ben je bij een melding geweest? Wil je dan onze vragenlijst invullen? Het helpt ons inzicht te geven in hoe je de reanimatie hebt ervaren. 

Maatregelen tegen verspreiding Coronavirus

In aansluiting op de landelijke maatregelen tegen het Coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van HartslagNu het volgende besloten:

Er worden geen burgerhulpverleners meer gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend is dat het een quarantaine adres is. Burgerhulpverleners hebben namelijk geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich. Het bestuur van HartslagNu heeft dit besluit genomen na overleg met MMA’s.

Een huis is in quarantaine, wat nu?
De adressen van personen waarvan bekend is dat zij in quarantaine zijn, zijn bekend bij de meldkamers. Zodra er een reanimatiemelding is op zo’n adres, wordt deze melding geannuleerd door de meldkamercentralist en bekend gemaakt bij HartslagNu.

Vermoed je dat er een besmetting/verspreiding van Covid-19 is naar aanleiding van een reanimatiemelding? Dan is het belangrijk om te zorgen dat dit zo snel mogelijk opgemerkt wordt en dat we ervoor zorgen dat het virus zich niet of nauwelijks kan verspreiden. Meld je vermoedens direct bij ons via info@hartslagnu.nl

HartslagNu zal – in samenwerking met lokale partners – alert en proactief handelen door bij (overige) verdachte situaties gepaste maatregelen te nemen in overleg met de gealarmeerde burgerhulpverleners.

Herhalingscursus in maart afgelast

De herhaingscursus van 30 en 31 maart vervalt vanwege de maatregelen RIVM en het verhoogde risico op besmetting bij het oefenen. Wij plannen nieuwe cursussen zodra dat kan. We houden u op de hoogte.

[AFGELAST] Herhalingslessen op 30 en 31 maart 2020

Beste vrijwilligers,

We hebben een herhalingscursus reanimeren gepland op 30 en 31 maart 2020 van 19.30 tot 22.00u. Locatie IKC Leuken. Je kunt inschrijven op een van deze twee data. Er kunnen 6 mensen deelnemen per avond.
Wanneer kun je de herhalingscursus reanimeren volgen?

Voordat je de herhalingscursus kunt volgen heb je de eerste reanimatiecursus van 2 avonden gevolgd. Wil je up to date blijven voor de oproepen van Hartslag Nu, dan volg je ieder jaar een herhalingscursus. De herhalingscursus wordt ’s avonds gegeven en duurt ongeveer 2,5 uur. 

Vastelaovundjveerders BEDANKTJ

Vastelaovundj een prachtig feest met een lach en een traan. Het is knauwel met
af en toe een serieus thema. Zo ook dit jaar.
Preens Henri I met zijn gevolg van de Zweeloeere hebben hun regeerperiode
gebuikt om voor een goed doel in de wijk Leuken geld in te zamelen. Nu geen
cadeaus maar een donatie voor Hartsave Leuken. Vele verenigingen, instellingen
maar vooral de vastelaovundjveerder en wijkbewoners deden een duit in het
bekende zakje. Op dinsdag 25 februari werd de opbrengst van deze actie door
middel van een check aangeboden aan Hartsave Leuken. Hartverwarmend was
de opbrengst. De penningmeester kon € 2900,- op het conto bijschrijven. Nieuwe
trainingen en vervanging van de AED’s in de wijk kan door Hartsave Leuken
worden ingevuld.
Als blijk van waardering is aan Preens Henri 1 en zijn gevolg een AED opleiding
aangeboden.
Een oprechte dank je wel voor dit initiatief van de Preens Henri 1 en de
Zweeloeere is dan ook op zijn plaats. Hulde voor dit bijzondere initiatief.

Hartverwarmend

Wij zijn verrast en vereerd dat prins Henri de 1e van de zweeloere uit Leuken onze vereniging als goed doel heeft gekozen dit jaar. In navolging doet zaal Jonas daar nog een schepje bovenop. Wat fantastisch dat jullie ons initiatieven ondersteunen.

Bestuur Hartsave Leuken