Auteursarchief: Randy Keyers

Collecte HSL op 11 juni

Op 11 juni collecteert Hartsave Leuken tussen 19.00 en 20.30 in de wijk Leuken.

Waarom?
Iedere seconde telt bij een hartaanval. Wij willen in onze wijk een bijdrage leveren de mogelijkheid dat eenn snelle reanimatie ingezet wordt. Daarom zetten wij ons belangenloos in om een netwerk burgerhulpverleners op te leiden in onze wijk en AEDs op strategische punten op te hangen.

Wat doen we met het geld?
We bekostigen met de opbrengsten de opleidingen van voor onze buurtgenoten en onderhouden en vernieuwen de AED’s in onze wijk.

Alvast bedankt voor je bijdrage
Bestuur Hartsave Leuken

Nieuwe cursus in 2019

Interesse om deel te nemen aan een reanimatie cursus? Dat kan in onze wijk. Wij organiseren een cursus voor buurtgenoten die nog nooit een reanimatieopleiding hebben gevolgd. De opleiding wordt op twee avonden gegeven op 28 maart en 4 april. Locatie en tijdstip volgen na aanmelding. 

Uw naam (verplicht)

Uw straat + huisnr (verplicht)

Uw email (verplicht)

Gewenste cursusdata

Plannen 2019

Er wordt een basiscursus, voor nieuwe vrijwilligers en twee herhalingscursussen, in het voor- en najaar, georganiseerd.

Communicatie vindt plaats via de website Facebook, mail en de wijkflits. Aandachtspunten zijn beschikbaarheid AED, oproepen van de vrijwilligers en aanwezig zijn op het jaarlijkse wijkfeest.

Het huidige bestuur bestaat uit vier leden. Om de continuïteit te borgen is uitbreiding naar vijf leden wenselijk. Op deze manier  is de stichting minder kwetsbaar.

Om over voldoende middelen te beschikken worden de volgende acties opgestart;

  • aanmelden bij Rabobank Samenfonds
  • donateursactie
  • subsidie aanvragen bij fonds 0495
  • subsidie aanvragen bij Jo Bergmans Stichting
  • aanmelden bij NL Doet
  • collecteren in voorjaar 2019

Jaarverslag 2018

Hartsave Leuken heeft in 2018 stappen gezet om over voldoende middelen te beschikken. Zo is een donatie ontvangen van de Sponsorwinkel en van het Rabo dichterbij fonds. Er is ook een opzet gemaakt voor een donateursactie. De voorbereidingen zijn getroffen om bij enkele fondsen subsidies aan te vragen zoals bij NL Doet en gemeente Weert. Op de website vindt u het financieel verslag van de stichting.

In de wijk hangen AED’s om een snelle hulpverlening te realiseren. De AED op het St. Job plein is toegezegd maar is nog niet geplaatst. Ook is er overleg geweest met Intratuin. Echter de aanwezige AED is alleen voor intern gebruik.

Dit jaar is twee maal een beroep op gedaan. Helaas heeft de reanimatie niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Communicatie vindt veelal plaats via de digitale weg. Onze website en Facebook pagina zijn actueel. Ook leveren we af en toe materiaal aan voor het wijkblad. Er is overleg geweest met de wijkraad hoe we elkaar kunnen versterken. Om fysiek zichtbaar te zijn in de wijk hebben we ons dit jaar ons ook gepresenteerd op het wijkfeest. Jammer dat de weergoden niet mee werkten. De reacties waren overwegend positief.

De invulling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG) werd uitgewerkt voor de stichting. De vrijwilligers hebben hier positief op gereageerd. Ons privacy beleid staat ook op de website.

In december werd een herhalingscursus gerealiseerd.

Succesvolle herhalingsles december 2018

Joost Slaats en Ron Haex verzorgden voor zeven vrijwilligers uit Leuken een
herhalingsles. We konden gebruik maken van het Scoutinggebouw. Waarvoor onze
hartelijke dank! Na een kort welkomstwoord van de voorzitter werd gestart met
oefenen. Het eerste deel werd stilgestaan bij de praktijk en daarna de techniek van
reanimeren en beademen. Een inspirerende en leerzame avond volgens de cursisten.

Nieuws van het bestuur

Vanaf 1 november verzorgt Joost Slaats de opleiding samen met Ron Haex, nieuwe opleider in spé. Wij danken Astrid Quintus voor haar enthousiaste en kundige bijdrage aan onze  opleidingen afgelopen periode. Zij blijft verbonden als adviseur.

Randy Keijers heeft een stap terug gedaan uit het bestuur, hij blijft verbonden als Webbeheerder.

Versterking gezocht

Ben jij degene die ons helpt om onze communicatie te optimaliseren?

Wij zoeken een enthousiast iemand die onze communicatie wil verzorgen. Je werkt samen met het bestuur van Hartsave Leuken en verzorgt onze communicatie via de mail, website, Facebook en andere mensen uit ons netwerk. Je bent gemiddeld een  á twee uur per week actief aan de slag met communicatie voor Hartsave Leuken.

Interesse?

Laat het ons weten via het contactformulier!