Vastelaovundjveerders BEDANKTJ

Vastelaovundj een prachtig feest met een lach en een traan. Het is knauwel met
af en toe een serieus thema. Zo ook dit jaar.
Preens Henri I met zijn gevolg van de Zweeloeere hebben hun regeerperiode
gebuikt om voor een goed doel in de wijk Leuken geld in te zamelen. Nu geen
cadeaus maar een donatie voor Hartsave Leuken. Vele verenigingen, instellingen
maar vooral de vastelaovundjveerder en wijkbewoners deden een duit in het
bekende zakje. Op dinsdag 25 februari werd de opbrengst van deze actie door
middel van een check aangeboden aan Hartsave Leuken. Hartverwarmend was
de opbrengst. De penningmeester kon € 2900,- op het conto bijschrijven. Nieuwe
trainingen en vervanging van de AED’s in de wijk kan door Hartsave Leuken
worden ingevuld.
Als blijk van waardering is aan Preens Henri 1 en zijn gevolg een AED opleiding
aangeboden.
Een oprechte dank je wel voor dit initiatief van de Preens Henri 1 en de
Zweeloeere is dan ook op zijn plaats. Hulde voor dit bijzondere initiatief.