Succesvolle herhalingsles december 2018

Joost Slaats en Ron Haex verzorgden voor zeven vrijwilligers uit Leuken een
herhalingsles. We konden gebruik maken van het Scoutinggebouw. Waarvoor onze
hartelijke dank! Na een kort welkomstwoord van de voorzitter werd gestart met
oefenen. Het eerste deel werd stilgestaan bij de praktijk en daarna de techniek van
reanimeren en beademen. Een inspirerende en leerzame avond volgens de cursisten.