Bijdrage sponsorwinkel

Sponsorwinkel steunt Hartsave Leuken

Hartsave Leuken heeft een subsidie van 675 euro ontvangen van de Sponsorwinkel. Hartelijk dank hiervoor, we investeren dit geld in AED’s, onderhoud AED’s en opleidingen.
Uitreiking sponsorwinkel cheque