Hartsave Leuken heeft ANBI erkenning

Hartsave Leuken heeft ANBI erkenningSinds januari 2014 heeft Hartsave Leuken een ANBI erkenning, geregistreed onder fiscaal nummer 853178434. ANBI staat voor ‘Algemeen nut beogende instelling’. Onder bepaalde voorwaarden mag u giften aan Hartsave Leuken nu dus aftrekken van de belasting.
Stichting Hartsave Leuken is een initiatief door- en voor  de inwoners van de wijk Leuken. Ons doel is om een volledig dekkend reanimatie- en AED netwerk op Leuken te hebben en te onderhouden. Om dit te bereiken verzorgen we de opleiding van de vrijwillige hulpverleners en onderhouden we onze AED’s in de wijk. Hierdoor kan er adequaat gehandeld worden in het geval van een reanimatie.

Om dit initiatief in stand te houden kunnen we niet zonder uw hulp. Iedere bijdrage is dus welkom.

Soorten giften

Het is mogelijk om een eenmalige gift te doen of om periodiek een gift te doen. Voor een gewone gift geldt een drempelbedrag en een maximum. Voor een periodieke gift worden er geen eisen aan de hoogte van het bedrag gesteld. Een periodieke gift moet op basis van een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd en minimaal 5 achtereenvolgende jaren worden overgemaakt.

Gewone giften

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Drempelinkomen

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Drempelinkomen en fiscaal partnerschap

Hebt u geen fiscale partner? Of hebt u alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan telt u alleen uw eigen gewone giften op en berekent u uw eigen drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Bereken het aftrekbare bedrag. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en er samen voor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

Als u geen rekening wil hoeven houden met drempelbedragen en maximumbedragen, dan is het wellicht interessant om een periodieke gift te doen. Daarbij worden namelijk geen eisen gesteld aan de hoogte van het bedrag.

Periodieke giften

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.