Maandelijks archief: januari 2019

Nieuwe cursus in 2019

Interesse om deel te nemen aan een reanimatie cursus? Dat kan in onze wijk. Wij organiseren een cursus voor buurtgenoten die nog nooit een reanimatieopleiding hebben gevolgd. De opleiding wordt op twee avonden gegeven op 28 maart en 4 april. Locatie en tijdstip volgen na aanmelding. 

  Uw naam (verplicht)

  Uw straat + huisnr (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Gewenste cursusdata

  Plannen 2019

  Er wordt een basiscursus, voor nieuwe vrijwilligers en twee herhalingscursussen, in het voor- en najaar, georganiseerd.

  Communicatie vindt plaats via de website Facebook, mail en de wijkflits. Aandachtspunten zijn beschikbaarheid AED, oproepen van de vrijwilligers en aanwezig zijn op het jaarlijkse wijkfeest.

  Het huidige bestuur bestaat uit vier leden. Om de continuïteit te borgen is uitbreiding naar vijf leden wenselijk. Op deze manier  is de stichting minder kwetsbaar.

  Om over voldoende middelen te beschikken worden de volgende acties opgestart;

  • aanmelden bij Rabobank Samenfonds
  • donateursactie
  • subsidie aanvragen bij fonds 0495
  • subsidie aanvragen bij Jo Bergmans Stichting
  • aanmelden bij NL Doet
  • collecteren in voorjaar 2019