Maandelijks archief: december 2018

Jaarverslag 2018

Hartsave Leuken heeft in 2018 stappen gezet om over voldoende middelen te beschikken. Zo is een donatie ontvangen van de Sponsorwinkel en van het Rabo dichterbij fonds. Er is ook een opzet gemaakt voor een donateursactie. De voorbereidingen zijn getroffen om bij enkele fondsen subsidies aan te vragen zoals bij NL Doet en gemeente Weert. Op de website vindt u het financieel verslag van de stichting.

In de wijk hangen AED’s om een snelle hulpverlening te realiseren. De AED op het St. Job plein is toegezegd maar is nog niet geplaatst. Ook is er overleg geweest met Intratuin. Echter de aanwezige AED is alleen voor intern gebruik.

Dit jaar is twee maal een beroep op gedaan. Helaas heeft de reanimatie niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Communicatie vindt veelal plaats via de digitale weg. Onze website en Facebook pagina zijn actueel. Ook leveren we af en toe materiaal aan voor het wijkblad. Er is overleg geweest met de wijkraad hoe we elkaar kunnen versterken. Om fysiek zichtbaar te zijn in de wijk hebben we ons dit jaar ons ook gepresenteerd op het wijkfeest. Jammer dat de weergoden niet mee werkten. De reacties waren overwegend positief.

De invulling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG) werd uitgewerkt voor de stichting. De vrijwilligers hebben hier positief op gereageerd. Ons privacy beleid staat ook op de website.

In december werd een herhalingscursus gerealiseerd.

Succesvolle herhalingsles december 2018

Joost Slaats en Ron Haex verzorgden voor zeven vrijwilligers uit Leuken een
herhalingsles. We konden gebruik maken van het Scoutinggebouw. Waarvoor onze
hartelijke dank! Na een kort welkomstwoord van de voorzitter werd gestart met
oefenen. Het eerste deel werd stilgestaan bij de praktijk en daarna de techniek van
reanimeren en beademen. Een inspirerende en leerzame avond volgens de cursisten.